Najljepši kontakt između zemlje i mora dogodio
se na crnogorskom primorju.

Lord Byron

"U smislu prirodnih lepota, malo je toga u južnom Mediteranu sto se moze porediti sa crnogorskim
fjordom. Deo jadranske obale koja pripada Crnoj Gori je najčistiji deo Mediterana ".

JACQUES COUSTEAU

Crna Gora je puna tajni koje čekaju da budu otkrivene. Mnoge od tih tajni su lako
dostupne automobilima i prosjecan vozac će uživati u istraživanju drevnih gradova
zatocenih među mirnim vodama, i spomenicima sakrivenim na ogromnim planinskim vrhovima.

Financial Times

Risan

Risan je mali grad u blizini Perasta u kojem je kraljica Teuta imala svoju rezidenciju do 167. godine prije Hrista (što je otkrio areheolog Sir Artur Evans 1883. – 85.). Arheolozi iz cijele Evrope i danas nalaze tragove Ilirske kulture iz tog perioda. Za vrijeme rimskog perioda Risan je bio veoma važan grad (opidum civium romanorum) sa određenom autonomijom. Iz tog perioda su najzanimljivije vile sa podnim mozaicima kao što je mozaik boga sna Hipnosa, jedini primjerak u svijetu. Blizu Risna postoji nalazište crteža iz Neolita. Risan je poznat kao mjesto sa najviše padavina po kubnom metru u Evropi.